„Kulturna strategija Łužyce 2025“ pśedlažy

Awtor: Jill-Francis Ketlicojc stwórtk, 25. junij 2020

Z Mužakowa/Bad Muskau. Teke, gaž ramikowe wuměnjenja kulturnego žywjenja su se dla korona-pandemije změnili, njejsu se změnili zasadne wuslědki wótnjedawna pśedlažecego pśespytowanja „Kulturna strategija Łužyce 2025“ („Kulturstrategie Lausitz 2025“) – tak pišo nawjedujuca awtorka teje studije dr. Martina Taubenbergerowa w zawodnem słowje. We łońskem maju jo Pśichodna źěłaŕnja Łužyca (ak swójo sedło w Mužakowje ma) wšakim awtorkam nadawk dała, naźěłaś tu studiju, kótaruž něnto wólodowaś móžośo na zw-lausitz.de, gaž źośo do menija a pón na „Downloads“. Awtorki tam identificěruju wupominanja (mjazy drugim felujucu mobilitu) a potenciale (mjazy drugim serbski lud ako kulturnu ressource) za Łužycu a naraźiju źaseś napšawow k zwopšawdnjenju – mjazy drugim natwaŕ kulturnych kśicnišćow (Knotenpunkte) na jsach, wutwaŕ regionalneje filmoweje kultury a internacionalizěrowanje Łužyce. Pódaju tek wuslědki w ramiku studije pśewjeźoneju online-napšašowani – jadno k strukturje zastojanja kultury we Łužycy, druge k wuměnjenjam kulturnego źěła we Łužycy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś