Chóśebuska bioloda „Ährenkranz“ jo zasej wótwóriła swóje źurja za kupce

Awtor: Michael Helbig/Viktor Zakar stwórtk, 21. maj 2020
Bioloda „Ährenkranz“ Foto: Michael Helbig

Z Města/Cottbus. Bioloda „Ährenkranz“ abo pó serbsku Kłoskowy wěnc lažy něnt na droze Franca Mehringa 15. Wót slědnego stwórtka pśiwitaju Alexander Schömmel a jogo 15 sobuźěłaśerjow kupowarje w prědnem fachowem biowobchoźe w Chóśebuzu.

Wót 2015 jo Alexander Schömmel wobsejźaŕ toś teje lody. Za tym až jo „Ährenkranz“ wopušćił swój znaty domicil za Nimskeju cerkwju z 200 kwadratnymi metrami, stoje biowochodoju 850 kwadratnych meterow k dispoziciji.

Pórucone su wšakorake produkty z tak pomjenjonego demeterowego rolnikaŕskego zwězka. Demeter z.t. jo nejstaršy biozwězk w Nimskej. Južo 1924 wobgóspodarjuju demeterowe rolnikarje swóje póla na biodynamisku wašnju. Na bazy žywego kołowrotnego wobgóspodarjenja gódnośi se demetrowe rolnikaŕstwo ako nejtrajnjejša forma wobgóspodarjenja zemje a dopołnijo wěcej ako pšawidła ekologiskego póstajenja Europskeje unije.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś