Njepilic dwór jo hyšći zamknjony

Awtor: Jost Schmidtchen stwórtk, 21. maj 2020
Nowo wugótowana wustajeńca w kólni. Foto: Jost Schmidtchen

Z Rownego/Rohne. Njepilic dwór w Rownem jo tuchylu zamknjony. „Mamy se striktnje pó pśedpisach“, groni Manfred Nickel, pśedsedaŕ Spěchowańskego towaristwa „Njepilic dwór Rowne z.t.“, „Pśedewšym naše starše cłonki su tužne, dokulaž smy musali teke zmakanja ako te tyźeńske zejźenja k woplěwanju a wobnowjenju drastwow wótgroniś. Toś felujo tym staršym to gromadne towarišenje“. Take zmakanja deje se ako prědne zasej wóžywiś, gaž to buźo móžno. Nejskerjej wót julija, ako nam gronje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś