Jubilej na Šusteroc dwórje w Trjebinje

Awtor: Jost Schmidtchen stwórtk, 21. maj 2020
Drjewjana skulptura Hanza Šustera wót slěpjańskego wuměłca Thomas Schwarz. Foto: J. S.

Z Trjebina/Trebendorf. W „zelenej srjejźi“ Trjebina stej se pśed źaseś lětami bydleński dom a pjac znatego dudaka Hanza Šustera zasej natwariłej. To jo se dojadnało w „Trjebinskem dogronje“ z Vattenfallom.

Ten dom z drobowego drjewa (Schrotholzhaus) jo spócetnje stojał we mjaztym wótbagrowanem wejsnem źělu Zagóra (Hinterberg) na kšomje zwěrjetneje zagrody, jo se pśed 200 lětami natwarił bźez gózdźow a cementa. Rownocasnje su brožnju wót drugego byśa pśesednuli a rekonstruěrowali. Ten ansambel twóri wót togo ten „Šusteroc dwór“ („Schusterhof“) w Trjebinje.

Wiźeś su tam dopomnjeśa na Hanza Šustera, kenž jo ako dudak slědny zastupnik dłujkeje familijoweje tradicije a slědny awtentiski serbski ludowy gerc ze slěpjańskich stronow był. Mimo togo su na dwórje stare rolnikaŕske mašiny wustajone, a w brožni su k dopomnjeśu na trjebinsku šulu (1912–2000) rědownju z něgajšnych lět zarědowali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś