„Pusteblume“ caka na pacientow

Awtor: Horst Adam stwórtk, 21. maj 2020
K takemu domoju za chóre źiśi słuša, to se wě, teke grajkanišćo. Jo tam slězy doma něnt napóraju z młogim rědnym grajnym rědom z drjewa. Te, ako laže w póstoli, mógu se pón teke tamkor dostaś ze swójich śpow. Foto: Horst Adam

Z Bórkow/Burg. Dotychměst su w cełej Nimskej 17 źiśecych hospicow woplěwali a wobstarali śěžko chóre źowća a gólcy až do 18 lět. Něnt jo pśišeł k tomu dalšny taki wósebny a wjelgin wažny źiśecy dom. Ten stoj w Bórkowach pśi droze „Druge prize“ blisko šule „Mina Witkojc“. Jomu se groni „Pusteblume“ a bramborske Johannitarje jen na starosći maju. Wušej dwě lěśe su tam twarili, wokoło 9,5 milionow euro jo to wšo płaśiło. Dnja 1. maja su ten dom wóswěśili – nic z wjelikim rušom, ale w śichem. Za Bramborsku jo to docełego prědny taki źiśecy hospic. Wón pak njejo jan myslony za małych pacientow z Bramborskeje, ale tek za takich z drugich stron Nimskeje. Jo wjelgin modernje twarjony, ale wěsće tek ta ceła zelena błośańska wokolina tym chórym źiśam tyjo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś