Pasionske spiwanje

Awtor: Nowy Casnik srjoda, 23. měrc 2016
Pasionske spiwanje palmicu w Dešnje z dogromady 12 žeńskimi. Pśipódla su byli tśi žeńske w burskej drastwje za njeźelu (wótlěwa): Fararka Katharina Köhlerowa, Christina Kliemowa a Kuškojc Charlotte. Foto: I. Neumannojc
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś