„Žeden źiw, až prědny nakład jo se za krotki cas zepśedawał“

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 26. měrc 2020
Awtor we rozgronje z Frycom Kšamarjom z Drjenowa, jadnym tych wěcej ako 140 informantow, wót kótarychž jo serbske mjenja zelow zgónił. Fota: G. W.

Z Chóśebuza/Cottbus. We nowem, drugem a rozšyrjonem wudaśu „Słownika serbskich zelowych, gribowych a lišawowych mjenjow“ z pjera Jensa Martina a Heinza-Dietera Krauscha namakaju se mjenja za 60 dalšnych biologiskich rodow (Arten). ­Nagromadu su stakim serbske mjenja za wěcej ako 900 wšakich biologiskich rodow zgromaźone. Pětk pśed dwěma tyźenjoma w Serbskem domje jo awtor Jens Martin to nowe wudaśe zjawnosći prezentěrował.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś