„Archeologi maju jano małe woknyško, pśez kótarež mógu wiźeś“

Awtor: Jill-Francis Ketlicojc stwórtk, 13. februar 2020
Slobranej psykowej pjeršćenje. Take su byli typiske za wugótowanje słowjańskich žeńskich. Foto: E. Bönisch, BLDAM Foto: E. Bönisch, BLDAM

Archeolog Torben Schmeiduch, kenž wót junija 2018 ako muzeumowy pedagog w Dešnje za muzeumowy projekt pód gołym njebjom „Stary lud“ źěła, jo w ramiku nalětnego programa Šule za Dolnoserbsku rěc a kulturu tśi raze zajmny pśednosk źaržał. W Prožymje, Kalawje a Wětošowje jo informěrował wó archeologiji a stawiznach Słowjanow mjazy Łobjom a Odru wót 7. až do 12. stolěśa. Nowy Casnik jo w Kalawje pódla był, źož pśednosk jo se w Domje domowniskich stawiznow wótměł.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś