PŠAŠATA RĚPA

Ako cowboy a indianaŕ!

Awtor: Frank Matijašk stwórtk, 13. februar 2020
Dešańske cowboye a indianarje spiwaju pśi wognišću. Foto: Frank Matijašk

Lube źiśi,

ja som dostała powěsć z Dešna, ze źiśownje „Wichtelland“:

„Dnja 29. januara jo w turnaŕni w Brjazynje wuglědało ako pjerwjej w Americe. Pilne mamy a wótkubłaŕki dešańskeje źiśownje su wšykno dekorěrowali. Wóni su pśigótowali lětosny „źeń starkow“ ! To swěśe dešańske źiśi pśecej we tej turnaŕni. Moto jo lětosa było „Cowboys a indianarje“. Kostiměrowane źiśi a wótkubłaŕki su pśišli do turnowaŕnje. Pór starkow jo se teke woblakło kostimy abo jo se wupyšniło z western-accessoirami.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś