Rědna historija: Wót długa do rědnego dobytka

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 13. februar 2020
Rainer Schiemann na woklapnicy w Turjeju. Foto: G. W.

Z Turjeja/Tauer. Rainer Schiemann, pśisamem 20 lět jadnaŕ (Geschäftsführer) gmejnskeje firmy „Towaristwo za wódychanje we bliskosći – Maznikojski jazor Turjej“, sednjo se skóro na wuměńk. Jogo firma zastoj to znate campingowanišćo pśi Maznikojskem jazorje, na kótaremž bydli 160 wobstawnych camparjow. Stakim jo to jadno tych nejwětšych campingowanišćow w pódpołdnjowej Bramborskej. Schiemann jo jo z wjelikego długa wutergnuł a wucynił, až wóno pśinjaso gmejnje chytšy dobytk. Pśi góźbje swójogo wótejźenja jo wón na woklapnicy w Turjeju w januaru zespominał, kak to campingowanišćo jo se za jogo cas wuwiło.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś