Jubilejna serbska namša

Awtor: Nowy Casnik srjoda, 09. měrc 2016
Na jubilejnej namšy jo spiwał dolnoserbski źiśecy chor. Pśipódla su byłi pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik, nadawk mějucy kraja Bramborska za serbske nastupnosći Martin Gorholt a chóśebuski wušy šołta Holger Kelch. Dogromadu jo było 126 namšarjow tam. Foto: M. Helbig
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś