Diese Seite drucken

Rucnikaŕske firmy su se pśepokazali na wjelikich wikach

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 13. februar 2020
Stojnica Zwěstka serbskich rucnikarjow: Roland Paprot wót firmy za pókłaźenje špundowanjow ze Škódowa, Delia Münchowa wót Heinzojc šlodaŕnje w Žylowje a Hans-Jürgen Hanška wót ekspertskego běrowa za pśespytowanje zemje. Foto: Michael Helbig
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś