Rucnikaŕske firmy su se pśepokazali na wjelikich wikach

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 13. februar 2020
Stojnica Zwěstka serbskich rucnikarjow: Roland Paprot wót firmy za pókłaźenje špundowanjow ze Škódowa, Delia Münchowa wót Heinzojc šlodaŕnje w Žylowje a Hans-Jürgen Hanška wót ekspertskego běrowa za pśespytowanje zemje. Foto: Michael Helbig
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś