Su prezentěrowali EU-komisiji naraźenja

Awtor: Jill-Francis Ketlicojc stwórtk, 13. februar 2020
Z Brüssela/Brüssel. Srjodu, 5. februara, su se pśedstajili Europskej komisiji te naraźone kazni, ako bazěruju na źewjeś dypkach Europskeje wobydlaŕskeje iniciatiwy „Minority SafePack“. Iniciatiwa, kótaraž co pšawa narodnych a rěcnych mjeńšynow spěchowaś a dojśpiś, až ta na EU-rowninje dotychměst hyšći klěcajuca mjeńšynowa politika se pólěpšyjo, jo se zawjadła w lěśe 2013. Wót togo casa su jeje zastupniki se něnto prědny raz we wusokosći wócowu z Europskeju komisiju zmakali, ako jo Loránt Vincze, prezident Federalistiskeje unije europskich narodnosćow (FUEN) a cłonk Europskego parlamenta, k wěsći dał. Wón se naźeja, až EU-komisija na zakłaźe zapódanych naraźenjow rozsuźijo, až deje slědowaś wótpowědne legislatiwne napšawy k zmócnjenju wobstojecych EU-politikow k šćitoju awtochtonych mjeńšynowych towarišnosćow a rěcnych kupkow.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś