Serbska rěc na woklapnicy? Někotare to njekśě

Awtor: Marion Hirchowa stwórtk, 09. januar 2020
Pócesćone za cesnoamtski angažement: zastupnik chora Concordia, Doris Ratzschowa z Ludoweje solidarity a fotograf Ingmar Steffen – mjazy nimi šołtowka Ira Frackmanowa.a Fota: Marion Hirchow

Z Bórkow/Burg. Za starym nałogom su tudy wótźaržali woklapnicu na prědnej sobośe nowego lěta.

„Nowe wobsednikarje“ su se pśikupili: Steffen Rudsch z Brjazyny bydli něnto ze swójeju žeńskeju w Bórkowach, a wónej stej wułožyłej pjenjeze za piśa. Silvia a Bodo stej pósćiłej 100 euro źiśowni.

A teke zastupniki Błośańskeje banki su šćodre byli. Banka źěła južo wjele lět w Bórkowach, a wóna jo łoni prědny raz swój samski nowy chrom natwariła a jo stakim něnto wobsednikaŕka gruntow. Wušej togo su financěrowali nowy chrom za źiśownju „Błośańske lutki“. To dwóje twaŕske wugbanje stej wobspomnjełej šołtowka Ira Frack­mannowa a direktor amta Tobias Hentschel. K dalšnym twaŕskim nastupnosćam słušaju saněrowanje drogow a móstow, pórěźenje jawišća we jsy, wurědnjenje terena wokoło cerkwje a wótnowjenje chroma na kjarchobje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś