Suš, wogeń a škódne insekty – Bramborska góla wjelgin škódujo

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 09. januar 2020
Wognjowa wobora gasy wogeń w Luboraskej góli łoni w lěśu. Lěto 2019 jo se tudy cesto a dłujko paliło. Foto: FF Turjej / Anna Kosakojc

Z Pódstupima/Potsdam. Góla w Bramborskej škódujo wjelgin dla pśeměnjenja klima. To se wuznajo z aktualneje wopowěsći bramborskego ministaŕstwa za rolnikaŕstwo, wobswět a wobzwarnowanje klima. Suš, wognje a škódne insekty su łoni wjele škódy napórali, a pótrefjone su wšykne rody bomow. Ministaŕstwo co šym spěšnjej gólu pśetwarjowaś: na město chójcowych plantažow dej stupiś měšana góla z wěcej pśiroźbneju strukturu, ak jo wěcej rezistentna napśeśiwo klima-stresoju. Taka góla sajźa se na wupalonych flakach – cyni ministaŕ Axel Vogel znate.

Jano 14% góle w Bramborskej jo było stroweje we starem lěśe. 37% góle jo spóznateje za bejnje wobškóźonu, to jo 26% wěcej ako 2017. Nejwěcej škódy maju duby (wěcej ako 67% duboweje góle jo bejnje wobškóźoneje, a to jo ten nejgóršy rezultat we historiji pśeglědowanja góle) a buki (62%).

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś