Kśě wótžywiś kózlańsku drastwu

Awtor: Bernd Marx stwórtk, 09. januar 2020
Angela Krohnowa, pśedsedaŕka wobswětowego centruma „Grabicański jazor“, wjednik wognjoweje wobory Markus Müller a Kathleen Theimerowa, zastupna pśedsedaŕka tradiciskego towaristwa. Fośe: Bernd Marx

Z Kózlego/Casel. Jadnab 80 wobydlarjow – wót 300, ako we jsy bydle – jo pśišło sobotu wjacor do wjaže wognjoweje wobory na woklapnicu. Wóni su zgónili, co wejsna rada (prědkstojaŕka jsy Sabine Rescherowa, Margit Neugebauerowa a Ricardo Schwadtke), drjowkojski šołta Paul Köhne, a zastupniki wognjoweje wobory a towaristwow su měli jim wulicowanjeju.

Kózle ma we drjowkojskich stronach nejbogatše serbske žywjenje. To su pśedewšym nałogi: camprowanje, zapust, majski bom, jatšowny wogeń a jańske rejtowanje. Wušej togo swěśe we jsy swěźeń ku dnju žeńskich, žnjowny swěźeń a gódownicku za seniory.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś