Komentar

LDS ma nowu zagronitu za serbske nastupnosći – pśemyslowanje „togo prědnego“

Awtor: Bernd Pittkunings stwórtk, 07. nowember 2019

Wótpósłańce wokrejsa Dubja-Błota su mě wólili w lěśe 1995 na prědnego zagronitego za serbske nastupnosći w stawiznach togo wokrejsa. Wósym lět pótom jo toś ten cesny amt pśiwzeł Herbert Schirmer a w zachadnych pěś lětach jo był Dytaŕ Freihoff cesnoamtski za serbske nastupnosći w LDS zagronity. Pśed tym jo wón był głownoamtski šołta gmejny Markojska Góla. Južo w tom casu jo se starał wó rozšyrjenje serbskeje kultury. Na pśikład jo organizěrował wustupy chora „Delany“ abo kupki „Wólbernosće“ we Wjelikem Linjem/Groß Leine. Wón jo Domowinaŕ a chójźi na kurs serbšćiny. Dokulaž jo ako serbski procowaŕ znaty a wabi nejlubjej wósobinski z woglědom we jsach za serbstwo, jo dostał pśi wólbje za Serbsku radu Bramborskeje wót serbskich luźi nejwěcej głosow wšyknych kandidatow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś