Diese Seite drucken

Co to jo, ta nowa serbska muzika?

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 07. nowember 2019
Koncert jo był pśipowěźony ako „party“. Což groni: Pó koncerśe su pśiglědarje gromaźe pśi muzice Serbskeje reje rejowali. Fośe: G. W.

Muzikaŕska scena jo w Łužycy wjeleseraka. Aby wót togo bogatstwa něco k lěpšemu serbskeje kultury wótkapnuło, to jo wótglědanja Gregora Kliema, organizatora koncerta Popserb pśed dwěma tyźenjoma sobotu. Wón jo wót lěśego pśistajony redaktor w serbskej redakciji rbb a stara se sobu wó muziku. Ta sama dej młody publikum pśiwabiś.

Pśi tom jo jomu k wužytku, až jo sam młody muzikaŕ a wuwucony muzikolog, we scenje derje zwězany. Ako sobuzałožaŕ kupki Die Folksamen a Serbska reja wě wón ze swójogo nazgónjenja, až pśez popularnu muziku móžoš drogu k swójim serbskim kórjenjam a k serbskej zgromadnosći namakaś. Abo interesu młoźiny za to serbske wubuźiś.

Koncert móžoš stakim naglědaś ako glědałko togo procowanja, a pó koncerśe snaź se wěriś suźiś, kak raźone wóno jo a co to něnto groni „nowa serbska muzika“?

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś