Diese Seite drucken

Katrin Šwjelina jo pśedsedaŕka rady

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 07. nowember 2019
Prezidentka bramborskego parlamenta prof. Ulrike Liedtkowa jo oficielnje pówołała Serbsku radu do amtu. Na fotografiji jo wóna (stwórta wót lěwego boka) wótmólowana z cłonkami noweje rady. To su (wót lěwego boka): Wyliam Janhoefer, Delia Münchowa (powědaŕka rady we nastupnosćach šulskeje politiki), Katrin Šwjelina (pśedsedaŕka Serbskeje rady), Uta Henšelowa (zastupna pśedsedaŕka rady) a Dieter Freihoff. Foto: Anja Hebold/Casnikaŕski běrow parlamenta

Z Pódstupima/Potsdam. Katrin Šwjelina z Drjenowa jo pśedsedaŕka nowo wuzwóloneje Serbskeje rady. Uta Henšelowa z Lubnjowa jo zastupna pśedsedaŕka, a Delia Münchowa ze Žylowa powědaŕka rady za šulsku politiku. To su wobzamknuli te pěśo cłonki noweje Serbskeje rady na swójom prědnem, konstituěrujucem wobradowanju wałtoru tyźeń we wjažy bramborskego parlamenta.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś