PŠAŠATA RĚPA

Baslimy z mušlami, III. źěl

Awtor: Stefanie Krautz stwórtk, 10. oktober 2019
Teke nokśowy lak jo rědny na mušlach.
... kwětkowy gjarnyšk! Kusk drjewa som teke nalipnuła.

Lube źiśi,

źinsa zasej baslimy! Dwa raza som južo pisała wót mušlow. Źinsa pokažu wam, co som z mušlami cyniła.

Móje mušle drje su rědne byli. Wóni su wšake barwy měli: su byli šere, běłe, rožojte a nažołte. To jo se wě pitśku rědne. Pyšne wěcy se mě pak lěpjej spódobaju! Togodla som mušle sama pómólowała. Nejžpjerwjej som blido pókšyła ze starymi casnikami.

Kaku barwu som wzeła? Doma som měła nokśowy lak. Ten lak se góźi za mušle. Som měła cerwjeny a złośany lak. Ten lak smjerźi pitśku za rozpušćadłom (Lösungsmittel).

Pótom som źěłała z wólejowymi barwami. Te barwy se kradu mažu. Hyšći pór dnjow pózdźej njejo sucha była. Wódowa barwa jo lěpša. Wóna rědnje barwi mušle. Palce wóna teke barwi. Ale ja mógu se ruce wobmyś. Na kóńcu som testowała filcowe pisaki. Z filcowymi pisakami jo nejlěpjej šło. Som mógała te smugate mušle derje pómólowaś!

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś