Wótpołdnjo ze slěpjańskimi spiwami a nyksowku

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 10. oktober 2019
Sylka Poleńcojc-Laubensteinowa a Ahnojc Cindy stej gósći wuwitałej na nazymskem koncerśe. S.K.

Z Grodka/Spremberg. Lětosa su Grodkojske tśeśi raz pšosyli na serbski nazymski koncert. Wustupiła jo tenraz kupka „Kólesko“ ze slěpjańskimi spiwami, w znatem gósćeńcu „Schweizergarten“. Slědnu njeźelu w septemberje jo někak 45 luźi pśišło, aby se rozwjaselili. Jaden a drugi jo se myslił, až to jo snadna licba, ale glědajucy na tych wjele stupnicow we tom gósćeńcu, na swěźeń na Njepilic dwór a wšake druge „konkurěrujuce“ zarědowanja na tom dnju se njezdajo ta licba małka.

Do muziki su luźe se zesłoźeś dali mlince a kafej. Petra Kowarkowa, wjednica Domowinskeje kupki, jo šła glědat wšuźi a jo luźe wuwitała. Pśišli su luźe z Grodka a z wokolnosći, kaž tež ze Slěpego ako Helmut Hantšo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś