Diese Seite drucken

Žałosne a dobre case we wěrje

Awtor: Stefanie Krautz stwórtk, 03. oktober 2019
Drjenojska kjarcma jo nabita połna była, ako drjenojski pozawnowy chor jo swěśił swój jubilej. Fota: S. K.
Lothar Frahnow, dobra duša pozawnowego chora.

Krajnocerkwina zgromadnosć Picnjo-Drjenow z.t. ma swóje kórjenje we casu pó prědnej swětowej wójnje. Wót lěta 1949 pozawnowy chor statkujo how z tuchylu sedym cłonkami. Wjacor 14. septembra jo swěśił swójo 70lětne wobstaśe w drjenojskej kjarcmje „Jagdhof“. Dujarje ze šesćich dalšnych chorow su zmócnili tych drjenojskich. Dirigiěrował jo Dinyar Moriabadi wót chóśebuskego statnego źiwadła, zazněli su kjarliže a ludowe arije. Tych pśisłucharjow jo było wjele, te slědne su sejźeli za źurjami. Cesne gósći su pśišli gratulěrowat, drjenojski šołta Lehmann, picańska amtska direktoŕka Elvira Hölznerowa a wokrejsny kantor Peter Wingrich. Moderěrowałej stej wšykno Marlies a Birgit Frahnowa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś