PŠAŠATA RĚPA

Něnto móžośo „Cerwjenawku“ serbski cytaś

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 12. september 2019
Se wě, až su rědne princesny namólowane we tych knigłach!

Lube źiśi,

ja lubuju knigły! Cytaśo Wy teke raźi? Co su Waše nejlubše knigły? Wjele źiśi lubujo bajki. Wjelgin woblubowane su ludowe bajki, ako Grimmojc bratša stej nazběrałej a napisałej pśed 200 lětami.

Ja se myslim, až znajośo Grimmowe bajki. Kuždy wót nas jo wóne bajki słyšał. Abo sćo je južo sami cytali? Ja som južo wšykne sama cytała. Ja ga som južo wjelika! Ja som Grimmowe bajki do něnta cytała na nimski. Cogodla njamamy takich bajkow na serbski? Druge luźe su se to teke pšašali. Togodla su wóni pśestajili knigły do serbskeje rěcy. W lěśe 2005 jo Rěcny centrum Witaj wózjawił knigły w górnoserbskej rěcy. Něnto mamy Grimmowe bajki teke na dolnoserbski. Knigłam se groni „Cerwjenawka“. Na titelowem boce jo cerwjenawka teke wiźeś.

Nutśi namakajośo źaseś bajkow. Rědne wobraze su pódla. A kužda bajka ma swój spiw! Teksty jo se wumyslił Fabian Kaulfürst. Melodije jo se wupóžycył. To su zapšawym melodije českich, morawskich a słowakskich spiwow. Wón jo teksty tak napisał, až pasuju k muzice. Fabian Kaulfürst jo teke pśestajił bajki do dolnoserbskeje rěcy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś