Su glědali, chto jo na fotografijach wótmólowany

Awtor: Bernd Marx stwórtk, 12. september 2019
Diana Šejcowa rozkładujo Handrojc familiji staśiwy. Foto: Bernd Marx

Z Hochoze/Drachhausen. We tudskem muzeju Kólasko su źurja sobotu wjacor, pśi góźbje Nocy muzejow, byli šyroko wótwórjone. Rolnikaŕske a burske tradicije jo tym wjelim gósćam rozkładowała Diana Šejcowa, mjazy drugim to źěło, ak ma z lanom cyniś: wót seśa až k tkanemu płatu, z kótaregož su burja něga gótowali kóšule, powłoki, wobalenja, hantwale abo rubišća. Teke ten źěłowy rěd k tomu jo prezentěrowała: staśiwy, śerlicu, wochlicu, kólasko, mótejdło a druge.

W muzeju stoj abo lažy wšaki rolnikaŕski a rucnikaŕski rěd, kótaryž jo se pjerwjej trjebał na kuždem dwórje. Kósa, cepy, grabje, heblik, sekerc su pśišli do grona. A teke rěd, ak góspodarje su sami źěłali k produkciji caroby: štandlica (abo butranica), twarogowy jabrik a centrifuga.

Te pśiglědarje ze jsy su za wětšy źěł ten ceły rěd hyšći sami póznali we młodych lětach na swójom dwórje, mjazy drugim Anica Handrowa (Handrow). Jeje cłowjek Markus jo se źiwował, až Hochozarje su teke swóje drewjanki, šupy a njacki sami gótowali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś