Serbska wucba zwenka šule – kaka dej byś?

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 12. september 2019
Tak su sejźeli a wobradowali slědny stwórtk w rumnosćach Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu. Foto: Birgit Nagelowa, rěcna šula

Z Chóśebuza/Cottbus. Gano jo se zejšło njezapisane towaristwo „Gromaźe“. Cel towaristwa jo, se staraś wó zmócnjenje a spěchowanje serbskego kubłanja źiśi a młodostnych. Dalej co towaristwo spěchowaś serbsku rěc a kulturu we familiji, serbske rěcne rumy stwóriś a móžnosć pódawaś, se w lichem casu mjazy sobu zwězaś. Towaristwo ma swójo sedło w Chóśebuzu, a co regionalnje a pśez granice našych stronow statkowaś.

Konkretnje stoj něnto serbska wucba zwenka šule na planje. Tu co towaristwo organizěrowaś za źiśi, pla kótarychž se doma serbske powěda. Wóni, taka jo ta mysl, budu w serbskej wucbje we šuli pśemało pśiwuknuś. Wótglědajucy wót togo njama kuždy, ak se to žycy, Witaj-šulu we swójej wokolinje, we drugich šulach cesto wupadnjo pśedmjat serbšćina. How móžo serbska wucba zwenka šule dobra wudroga byś. Tam móžo se kužde góle, ako chójźi do zakładneje šule, wobźěliś, gaž znajo serbsku rěc teke wót doma abo jo južo był we Witaj-źiśownjach a źož familiji jo wjelgin wažne, aby to serbske se woplěwało.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś