Su swěśili za pisany Chóśebuz

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 15. awgust 2019
Na swěźenju w Puškinowem parku su se wobźělili luźe wšyknych generacijow. To serbske jo było prezentne pśez wustup Pittkuningsa a band Kula Bula. Foto: Maja Šramojc

Z Chóśebuza/Cottbus. Njeźelu, 4. awgusta, su wobźělnice a wobźělniki familijowego swěźenja w Puškinowem parku w bogatej licbje wuraznili protest pśeśiwo mjaztym drugemu wustupoju pšawicaŕsko-nacionalnego durinskego AfD-šefa Björna Höckego w Chóśebuzu. Wón jo, ako teke bramborski krajny šef partaje Andreas Kalbitz, pśišeł na zarědowanje młoźinskeje organizacije wót AfD „Junge Alternative“ (JA), kótaraž jo se pśed měsćańskeju halu k wólbnemu wójowanju za wólby do krajnego sejma pórała.

Pó jano tśich tyźenjach jo AfD wótnowotki Chóśebuz ako platformu wužyła – pśeśiwo takemu zwužytkowanjeju jo zwězk #AppellvonCottbus drugi raz organizěrował protest w Puškinowem parku, aby pokazał, až Chóśebuz jo „pisane“ a wótwórjone město.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś