„Južo pśecej knigły wjelgin lubujom“

Awtor: Horst Adam stwórtk, 15. awgust 2019
To jo něnt nowy swět Bernda Pittkunings: knigły a kniglicki pó stach. Foto: Michael Helbig

W lěśe 1991 su w Serbskem domje w Chóśebuzu załožyli Dolnoserbsku biblioteku.W tych doněntejšnych 28 lětach su młoge źěłali w toś tej wažnej dolnoserbskej instituciji. Nejpjerwjej Veronika Grosserowa, pózdźej Renate Dabowa, Berndt Kamjeńc a Hinc Kosak, pón Gerda Wěrikowa a na kóńcu Veronika Žurowa. Ta jo samo 11 lět dłujko, až do junija togo lěta se starała w nadawku Domowinskeje župy a serbskeje załožby za biblioteku. Něnt jo ten amt zasej pśewzeł jaden muski, ga Bernd „Pytko“ Pittkunings, ten znaty dolnoserbski pěsnikaŕ a spiwaŕ. Casnik jo se z nim rozgranjał.

NC: Kak sy k tomu pśišeł?

Bernd Pittkunings: Załožba za serbski lud, jeje chóśebuske wótźělenje , jo pytała někogo, ako by kśěł wześ dolnoserbsku biblioteku do swójich rukow. Wóna ga jo něnto połnje zagronita za biblioteku. To jo mě wjelgin wabiło, som se pśipowěźeł a sam to dostał. Wjelgin som se pśez to wjaselił.

Dla cogo?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś