Su woglědali do Awstriskeje

Awtor: Jürgen Mönch stwórtk, 11. julij 2019
Gwězdowy zjězd 2019. Foto: Jürgen Mönch

Akle něnt smy zgónili, až jo wót 30. maja do 2. junija było nejžwětše zarědowanje wognjowych woborow 2019 w Europje. To jo było 23. mjazynarodny gwězdowy zjězd woborow. Zmakali su se w awstriskej jsy Dorfgastein. To zmakanje jo kužde druge lěto. Towzynty gósći z 15 narodow a wěcej ako 300 jězdźidłow wognjowych woborow jo dojěło.

Wokrejsna wobora Sprjewja-Nysa organizěrujo wót lěta 1995, až zajmowane towariše swójeje wognjoweje wobory mógu se tam wobźěliś. Kuždy raz jo mjazy 30 a 50 wobornikow pódla. Na zmakanjach mógu se mjazy sobu rozgranjaś a se póznawaś, w towarišnej atmosferje. Pódla jědrowych temow wognjowych woborow su jěli z oldtimerami, su měli sportowe wuběźowanja, muzikaliske póbitowanja, wustajeńce k fachowym temam, su se woglědali techniski rěd a su dožywili pór rědnych dnjow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś