Co serbsku rěc a drastwu zapśimjeś do swójogo źěła

Awtor: Andreas Kirschke stwórtk, 11. julij 2019
Marka Suchec (35) ze jsy Sulšecy (Sollschwitz) pla Kulowa jo we Krabatowem młynje nowa sobuźěłaśeŕka za serbsku rěc a kulturu. Foto: A. K.

Z Carnego Chołmca/Schwarzkollm. W tudskem Krabatowem młynje maju něnto nowu sobuźěłaśeŕku, kótaraž co serbsku rěc mócnjej do pedagogiskego źěła zapśimjeś.

To jo Marka Suchec (35) z górnoserbskeje jsy Sulšecy (Sollschwitz) pla Kulowa. Wóna pśiźo z katolskich stronow Górneje Łužyce, powěda serbski wót doma a źěła wót maja ako sobuźěłaśeŕka za serbsku rěc a kulturu. Jeje źěłowe město jo nejpjerwjej wustawjone na cas do kóńca lěta. Wóno se financěrujo wót města Wórjejce, nosaŕskeje organizacije Socialne słužby w Sakskej a wót Kulturnego ruma Górna Łužyca–Dolna Šlazyńska.

Jeje nadawki su tudy wjelgin wšake. Wóna wita gósći we serbskej drastwje a na serbski a wjeźo jich pó młynje. Wóna wulicujo jim wót nastaśa, historije a wuwiśa młyna. Wóna pomoga we kulturnej informaciji, a na swěźenjach basli a organizěrujo zaběry za źiśi. K tym samym słuša projekt „Źiśi lazuju źiśam“: Pśi tom deje źiśi krotke wurězki Krabatowego tšojenja gromaźe lazowaś, graś a pótom se wó tom rozgranjaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś