Pisanosć, pśijaśelstwo a rozbogaśenje

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 11. julij 2019
To serbske ako gósćinaŕ na festiwalu jo było derje k wiźenju. W Chrósćicach tak a tak, źož su měli na wjele priwatnych dwórach a pśed nimi serbsku fonu. Ale teke w Hochozy, wósebnje na dwórje něgajšnego šołty Fryca Wojta, su gjarźe na to serbske pokazali. Foto: M. Helbig

Z Hochoze/Drachhausen a Chrósćic/Crostwitz. Muzika, reje tak ako pisane a wótergi wjelgin eksotiske drastwy: togo jo było slědny kóńc tyźenja kradu wjele w Dolnej a Górnej Łužycy. XIII. mjazynarodny folklorny festiwal „Łužyca“ 2019 jo se ga wótměło w Budyšynje, Hochozy a Chrósćicach. Wót stwórtka do njeźele jo dogromady 47 folklornych a dalšnych kupkow z tu- a wukraja wustupiło.

7. raz jo był ten festiwal, kótaryž organizěrujo Domowina, teke w Dolnej Łužycy. W Hochozy jo wustupiło na styrich jawišćach dogromady 19 kupkow. Wjedro jo było idealne a pśiglědarje tak ako wuměłce su chwalili tu wósebnje dobru atmosferu. K tomu pśinosowało jo, až su zasej na tśich priwatnych dwórach jawišćo natwarili: na Bergschlösschen (Łobeźic), wu Ungerojc a Wojtojc. Pśi cerkwi jo stojało głowne jawišćo. Z 2.300 pśedanymi kórtkami su měli nowy rekord woglědarjow. Teke za ceły festiwal su měli z 22. 000 woglědarjami nowy rekord. K tomu pśiźo wušej tysac sobustatkujucych.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś