Diese Seite drucken

Cowje pśi Gójackem jazorje jo něnto pilgaŕska wjas

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 27. junij 2019
15 junija jo pśepódał pśedsedaŕ Jakubowego towaristwa Bramboŕska-Odra z. t. Christopher Frantzen tu typisku toflicku z Jakuboweju mušlu na módrej slězynje na wósadnu faraŕku Dörte Wernick (wóna pśed teju toflu stoj a wón ze słyńcneju brylu pśi njej). Na fośe jo toflicka južo pśišrubowana na faŕski dom, ako jo pilgaŕski centrum. Pśepódaśe jo se stało w ramiku pilgrowanja cłonkow towaristwa. Foto: Frank Leuthoff
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś