Diese Seite drucken

Nowy superintendent za chóśebuski krejz

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 27. junij 2019
Wótl.: Norbert Staendike (prezes synody), Georg Thimme a Theresa Rinecker (wuša promštowka) Foto: Ewangelski cerkwiny krejz/J. Drews
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś