To a druge

Teke serbska muzika jo pśi graśu zazněła

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 13. junij 2019
Šćodra pódpěra: Zastupnik žarjabnice Sprjewja-Nysa jo pśepowdał Serbskim koparjam symboliski šek. Foto: G. W.

Za muziku a za pórědne informacije publikumoju jo se Tobias Unger z Hochoze ze swójeju moderneju techniku starał. Wón jo grał wšake serbske štucki, ako jo dostał wót redakcije bramborskego serbskego radija rbb.

Su jim wósebnu medaliju pśepowdali

Kuždy balokopaŕ, kenž jo sobu grał, ma rědnu dopomnjeńku na graśe w Hochozy. Wón jo dostał pó graśu wósebnu medaliju, rowno tak ako te tśo sudniki, te cesne gósći a cłonki towaristwa Serbske koparje a žedne cłonki sportowego towaristwa Hochoza.

Pódpěra wót žarjabnice a picańskeje flejšaŕnje

Mimo pjenjez, ako stej župa Dolna Łužyca a towaristwo „Serbske koparje“ wudałej, stej teke dwa sponsora to zarědowanje pódpěrałej. Šwjelic flejšarnja w Picnju jo dariła jěšnice za grilowanje a žarjabnica Sprjewja-Nysa jo pśepokazała na konto towaristwa sumu wót 750 euro. Žarjabnica jo južo we slědnyma lětoma towaristwo derje pódpěrała. Wutšobny źěk za to!

Ned pó graśu jo jěł k pśijaśeloju na swajźbu

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś