Diese Seite drucken

Su zakosćiwje wójowali až do slědneje minuty

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 13. junij 2019
Christian Rinca naběgujo Šleswigarjow skobodnje. Wón jo we drugej połojcy to graśe za Serbske koparje wumógł. Gósći z Dańskeje su rowno dobywali 2 : 1, ale naslědku zejgrali 3 : 2. Dwóje wrota jo Rinca stśělił. Fota: G. W.

Z Hochoze/Drachhausen. Serbske koparje su pśedslědny pětk dobyli pśeśiwo mustwoju nimskeje mjeńšyny z Połnocnego Šleswiga w Dańskej 3 : 2. To jo było napněte graśe, źož až do kóńca te 250 pśiglědarje njejsu wěste byli, kak wóno wujźo.

Wjelike sportowe tšojenje w Hochozy, internacionalny balokopaŕski match dweju mjeńšynoweju ludowu. Balokoparje nimskeje mjeńšyny w Dańskej su pśijěli do Łužyce, aby tudy serbskim koparjam zarownali jich woglěd do Dańskeje łoni. K dopomnjeśu: łoni w juniju su naše woglědali na jich swěźeń Knivsbergfest, źož su dobyli 6 : 1.

*

Graśe jo se zachopiło wjelgin pśijaznje a cesnje. Kapitan tych gósći Thore Naujeck jo pśepowdał kapitanoju Serbskich koparjow Tobias Kaiseroju z Dešna wjeliki korb połny wšakego pakosćenja z jich šleswigskeje domownje. Gósći su se do rěda zestupali, a naše su jaden za drugim pśejšli pósporomje nich a kuždemu ruku dali.

artikel pógódnośiś
(2 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś