Smogorjejske towaristwo jo swěśiło jubilej

Awtor: Silvio Smogoŕ stwórtk, 13. junij 2019

Ze Smogorjowa/Schmogrow. Tud­ske tradiciske towaristwo jo swětki swěśiło 25lětny jubilej. Jomu pśisłuša źinsa 39 cłonkow, a wóni su we casu swójogo wobstaśa 415 raz na jawišću wustupili, mjazy drugim w Egyptojskej, Awstriskej a Pólskej. K jich repertoire słušaju tradicionelne reje, ak stare nany a mamy tych załožarjow su we swójom młodem casu rejowali: Annemarie-polka, rheinländaŕ, kśicna polka abo luksmburska reja. Žeńske woblekaju serbsku drastwu a stajaju sebje zasej lapu na głowu.

Na swój swěźeń su cłonki towaristwa kazali wšyknym, nic jano pśijaśelam. Žeden płaśonk njejsu pominali. Wejsanarje a sponsory su jim pomogali taki swěźeń wugótowaś. Sajźiło jo fryšny tykańc z wejsnego pjaca (jen jo napjakła Mariana Worakowa z Dešna, ak jo z towaristwom wusko zwězana), grilowane měso, mlińce a kafej. Stara rolnikaŕska technika jo se rozpokazowała, a za źiśi jo dało teke graśa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś