Diese Seite drucken

Su bjatowali „Wóśce naš“ we tśich rěcach

Awtor: Justyna Michniuk stwórtk, 30. maj 2019
Bjatuju Wóśce naš we tśich rěcach: na dolnoserbski, dolnonimski a połabski. Fośe: Justyna Michniuk

Wót 5. do 9. maja jo Serbske šulske towaristwo organizěrowało busowy wulět pód napismom Pó słowjańskich slědach we Wendlanźe. Organizatory jězby su byli źiwadłownik Měrćin Krawc, pśedsedarka SŠT Ludmila Budarjowa a casnikaŕ a muzejownik Werner Měškank ako znajaŕ historije togo regiona, pśewažna wětšyna wobźělnikow jo była z Górneje Łužyce.

Program wěcejdnjojskego wulěta jo był wjelgin wobšyrny. Wobźělniki su woglědali žedne kulojcowe (Rundlings-) jsy a wuznamne cerkwje regiona. Mjazy drugim su wobźiwowali kapałku Lübbow a rozwaliny cerkwje w Spithalu, w kótarymaž dajo se zwěsćiś wósebny zwisk do casa srjejźnego wěka, ako su how sedlili słowjańske Drjewjanarje. Wótergi su se bóže domy w casu kśesćijanizacije połobskich Słowjanow twarili na městnach, źož jo se něga woplěwał kult tatańskich pśibogow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś