Krotko z našych wósadow

Duchowne kjarliže pśisamem rozpśedane

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 16. maj 2019

Duchowne kjarliže pśisamem rozpśedane

W decemberje 2007 su wujšli naše spiwaŕske knigły Duchowne kjarliže. 540 eksemplarow stej tegdy śišćaś dali Ludowe nakładnistwo Domowina (LND) a Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi. Mjaztym su te knigły až na pór jadnotliwych eksemplarow rozpśedane. Jadnaŕka LND Marka Maćijowa jo měniła: „To jo wjelgin dobra licba za jadne dolnoserbske knigły“.

Kupka Serbska namša jo wobzamknuła na swójom pósejźenju 29. apryla, až kśě te knigły zasej śišćaś daś a to kradu we tom wugótowanju ako tuchylu su. Cłonki kupki su se wjelgin wjaselili, až su se te knigły tak derje pśedali.

W slědnych lětach su se Kjarliže pśerěznje z 20 eksemplarami na lěto pśedali. Tuchylu jo hyšći 12 eksemplarow, kenž su we wšakich pśedawarnjach Dolneje Łužycy na pśedań. Kněni Maćijowa měni k tomu: „Wjaselim se, až su se Duchowne kjarliže tak derje pśiwzeli.“. A jo zlubiła, až budu se nejskerjej ze Spěchowańskim towaristwom za serbsku rěc w cerkwi dojadnaś, gaž wóni se wobrośiju na LND dla nowego nakłada.

Muzikaliska wobjedowa pśestawka

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś