PŠAŠATA RĚPA

Co jo se stało we Błotach

Awtor: Pittkunings, Anka Gräfowa stwórtk, 16. maj 2019
To słoźi! Źiśi we Wětošowje su se napołnili tezjki ze wšyknymi wěcami, ako raźi maju. Foto: Anke Gräfowa Foto: B. Pittkunings

Lube źiśi,

zasej som dostała dwa lista, z Błotow! Jaden jo z Wětošowa. Drugi list wopisujo majski swěźeń w Tšupcu.

*

Prědny list z Tšupca jo Wam napisał serbski pěsnikaŕ Pittkunings:

„Teke lětosa su w źiśowni ‚Spreewaldspatzen‘ na 30. jatšownem (aprylu) zasej majski bom stajali. K tomu su źiśi starjejšym a starkim mały program spiwow w nimskej a serbskej rěcy a Annemarie-polku pśedstajili.“

Drugi list cytaśo z Wětošowa:

„Pódla wjele serbskich jatšownych nałogow su wětošojske Witaj źiśi 1.-3. rědownje lětosa měli wósebny projekt. Projektoju gronje ‚akcija gelniškowych tejzkow (Brotbüchsenaktion)‘. Za to smy dostali wjelicne zelene tejzki wót Witaj-centruma (RCW). Ale z cym comy je napołniś? Co jě kužde góle rad ako fryštuku ?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś