Sakska statna kanclaja změjo łužyskej wótnožce

Awtor: Stefanie Krautz stwórtk, 16. maj 2019
Z Běłeje Wódy/Weißwasser. W Pódstupimje diskutěruju, kake amty abo ministaŕstwo dej śěgnuś z głownego města do mjeńšych městow w kraju. Tak teke jo w Sakskej. Tam su dnja 29. apryla wobzamknuli, až statna kanclaja změjo w pśiducych tyźenjach wótnožce we Łužycy. Jadna buźo we Wórjejcach a jadna w Běłej Wóźe, jo pisała Lausitzer Rundschau. Pśicyna jo, až Sakska co wótstup wót wužywanje brunice a strukturnu změnu intensiwnje pśewóźowaś we Łužycy. Ako radio Lausitz pišo na swójich internetowych bokach, su na tom dnju w Běłej Wóźe wušej togo wobzamknuli „swěśakowe projekty“ (Leuchtturmprojekte) za Górnu Łužycu. K tomu słušaju w prědnem rěźe napšawy na pólu infrastruktury, ako elektrificěrowanje zeleznicoweju cerowu Zgórjelc– Drježdźany a Zgórjelc–Chóśebuz. Dalej kśě wutwariś awtodrogu A 4 ze šesćimi cerami až do pólskeje granice a jadnu spěšnu drogu wót A 4 pla Wósporka (Weißenberg) až k A 15 pśi Chóśebuzu. Dalej buźo projekt, źož budu testowaś dwě 5-testowej póli we Wórjejcach a Wjelcej. Wušej togo jo planowane, jaden nimsko-pólski slěźaŕski institut w Zgórjelcu załožyś.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś