Dobre powěsći

Awtor: Nowy Casnik srjoda, 02. měrc 2016

Cerkwicka w Gołbinje jo była pór mjasecow dłujko zacynjona. Su ju renowěrowali. Šćěny, koru, hołtaŕ a prjatkarnju su wubarwili we nowych barwach. Pśidatnje su koru, hołtaŕ a prjatkarnju renowěrowali. To groni, až su tam, źož te cerwiki su to drjewo pśewjele pśetocyli, nowe drjewo napórali. Wjele to wšykno kóštowało jo, to njejo kśěł wósadny faraŕ Natho Casnikoju groniś, ale „droge jo było“. Zapłaśiła jo wšykno Gołkojska wósada. Prědna namša pó renowěrowanju 21. februara jo była swěźeńska. Wjele žeńskich jo pśišło w serbskej namšarskej drastwje, a Šramojc Ronja jo cytała ewangelium w serbskej rěcy.

 

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś