Tšach wó jatšy

Awtor: Marlene Jedro stwórtk, 18. apryl 2019

Lutk Leo wulěze wšen pśeźěsony ze swójogo zemskego wobydlenja. Co ga se how tšoj? Něcht płakašo z wjelikim głosom. We tej wusokej tšawje njamóžašo wón nikogo wiźeś, ale to płakanje zněšo do jogo wušowu wěcej a wěcej. Wón chopi se k njomu pśibližaś, ale wjelgin pómałem a kšajźu, pśeto wóno se zdašo jomu wopaki. Wón schyli z ruku bójaznje pór spłow na bok a lej: małki wuchack sejźešo pśi kopicy zrozbijanych jajow a płakašo žałosnje. Ojej, teliko rozbitych jaj! Co debu ja něnto cyniś? Jatšy ga se pśibližaju, źiśi twarje južo swóje jatšowne gnězdka a se naźeje, až wóni budu jatšownicu połne. Taka wobrada – žałosćašo wuchack!

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś