Něnt móluju Serby jaja

Awtor: Angela Hanschke stwórtk, 18. apryl 2019
Wjasele pśi jajamólowanju jo generacije pśesěgajuce. 13-lětna Michelle, jeje rownolětna pśijaśelka Emma a Felia (5) – ta nejmłodša w tej runze w Rogowje, co se měś pó nima. Foto: A. Hanšcyna
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś