Diese Seite drucken

Jatšy w kraju „gronjakow“

Awtor: Měto Nowak-Njechorński stwórtk, 11. apryl 2019
Chóśebuski mark w lěśe 1930. Lěc jo pśijaśel Nowaka-Njechorńskego to tež wótmólował? Foto: Archiw NC Foto: Serbski kulturny archiw

Lube cytarje, bliže se jatšy. Nalěto kiwa a wšykno wabi nas wen. Cośo jaden wulět gótowaś do rědneje natury? Snaź sebje pasionske abo jatšowne spiwanje woglědaś? Pśi jatšownem wognju ze zajmnymi luźimi do rozgrona pśiś?

Wšykno to jo dožywił pśed 85 lětami Měto Nowak-Njechorński (1900-1990). Gromaźe z kumpanom jo wón ako młody muski kólasował wót śichego stwórtka až do wałtory pó jatšach pśez Dolnu Łužycu. Tam njejstej jano wjele dožywiłej, ale Nowak-Njechorński jo wšake wót togo wopisał. Pótakem dajo se młoga wěc z togo pśiwuknuś, teke gaž cośo lubjej doma na balkonje sejźeś a cytaś.

Originalne wulicowanje „Pućowałoj staj, pućowałoj dwaj frejnaj młodźencaj!“ jo wujšło w lěśe 1961. 1993 jo wujšło w dolnoserbskej rěcy, pśestajone wót Christy Elineje.

Redakcija Casnika jo se mysliła, až jo to rědna wěc, ak mógli našym lazowarjam prezentěrowaś we śichem a jatšownem casu. Wótśišćijomy to wulicowanje ako seriju.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś