Diese Seite drucken

Zwěstk serbskich šulow dej se załožyś. Nic jano wucenje rěcy, ale teke serbski duch jo wažny

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 11. apryl 2019

Něgajšny pśedsedaŕ Domowiny Jan Nuk jo Domowinu nagranjał, aby se procowała wó mócowanje serbskego ducha w šulach. To dej byś srědnosć pśeśiwo wóteběranju kwality serbskeje rěcy mjazy źiśimi a młoźinu. Tomu ciloju dej słužyś załoženje „zwěstka serbskich šulow“, ako dej stojaś pód doglědom ministaŕstwa za kulturu. K njomu deje słušaś wšykne šule w Sakskej, ako maju status serbskeje šule, a cłonkojstwo we zwěstku dej byś obligatoriske. Teke towaristwa za spěchowanje serbskeje rěcy deje se pśi kuždej serbskej šuli załožyś. Zgromaźina jo se jomu pśichyliła a dała wjednistwoju Domowiny nadawk, se wó to staraś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś