Diese Seite drucken

Gaž tu šansu njewužyjomy, jo Dolna Łužyca zgubjona

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 11. apryl 2019
Angela Šurmanowa, wucabnica za serbsku rěc a cłonk Serbskeje rady. Foto: M. Bulank, SN

(Z diskusije na zgromaźinje Domowiny w Chrósćicach – glej 2. bok). Ewaluacija serbskeje wucby w Bramborskej jo wažna cezura we serbskej šulskej politice. Situacija jo wjelgin komplicěrowana, ale nic mimo naźeje. Až licba wuknikow we serbskej wucbje njejo spadnuła, to jo wjasoła powěsć a dobry zakład za pśichod. To jo groniła na zgromaźinje Domowiny w Chrósćicach cłonk bramborskeje Serbskeje rady Angela Šurmanowa z Chóśebuza. Wóna jo pódšmarnuła, až šulske ministaŕstwo Serbam wumjetujo, až njamaju žednu strategiju, což nastupa cile wucby a jeje rewitalizacije. „To bóli“, jo Šurmanowa groniła, glědajucy na wobstawne a žurne pilnowanja Serbskeje rady wó nowe wustawjenje dla serbskeje wucby.

„Rezultaty ewaluacije pak su teke šansa. Njewužyjomy-li ju, ga pótom njetrjebamy wót Dolneje Łužyce zewšym wěcej diskutěrowaś“, jo Šurmanowa warnowała. Z fachoweju klawsuru (ak pśewjeźo se njezjawnje ten stwórtk) jo zwězana za jeje suźenim naźeja, až budu póstupiś jadnu kšoceń dalej. „My pótrjebamy něnto wšykne mócy“.

*

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś