Diese Seite drucken

Stśělaju do źiwjakow, ale to njepomoga

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 11. apryl 2019

Z Gatojc/Teichland. Za powěsću šołty Haralda Groby z Husa maju wobsednikarje tudy starosć dla źiwjakow. Rownož jagarje su łoni we tych tśich gatojskich jsach (Nowej Jsy, Husu a Barbuce) 150 źiwjakow stśělili, njebuźo se jich populacija wjele pómjeńšyś. Pśeto źiwjaki maju swój schow we góli na Barbuckej górje (to jo ta nasypana góra za tormom gatojskego parka). Tam se wobźaržuju stawnje jich wjelike rědownje. Ta góla jo tam statna, a jano jaden raz abo dwójcy k lětu organizěrujo se źiwjakowa góńtwa. Wacej se tudy do źiwjakow njestśěla – skjaržy Groba. A dla togo, rownož jagarje we susednych rewěrach telik źiwjakow stśělaju, jo licba nowych prosetow tak wjelika, až to tšuśe se lažko wurownajo.

A te źiwjaki napóraju wobsednikarjam škódu. K jich pórěźenju su jagarje kupili mašinu za mulchowanje. Ta sama se wužywa, gaž źiwjaki łuku pśepyskaju, a wóno jo trjeba nowu tšawu wuseś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś