Diese Seite drucken

Slěpe: Njejadnosć dla twaŕskego dwóru

Awtor: Andreas Kirschke stwórtk, 11. apryl 2019

Ze Slěpego/Schleife. Šołta a gmejnska rada njejsu tudy wobjadne, co dej se staś ze starym twaŕskim dwórom. Wałtoru tyźeń jo gmejnska rada pśeśiwo póžedanju šołty Reinharda Borka južo k drugemu razoju wobzamknuła, až twaŕski dwór njedej se pśedaś. Gmejna dej stakim wót togo pśedanja zasej wótskócyś, a ten nadawk, ako makler za imobilije jo južo krydnuł, se zasej anulěrowaś.

Město pśedanja su gmejnske raźce wobzamknuli, až twaŕski dwór dej se pśizamknuś k centralnej seśi za njerěšnu wódu. Tudy deje towaristwa měś swóju wjažu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś