Diese Seite drucken

Pśizwólili serbski projekt dla strukturneje změny

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 11. apryl 2019

Z Pódstupima/Potsdam. 5. apryla smy dostali powěsć, až bramborske kněžaŕstwo jo se wujadnało z nimskim kněžaŕstwom dla naměstnego programa (Sofortprogramm) za Łužycu. Tam su pśizwólili cełu lišćinu projektow, z kótarymiž mógu něnto malsnje zachopiś.

Pódla jo projekt „Inwertsetzung des immateriallen Kulturerbes im deutsch-slawischen Kontext“. Tam źo wósebnje wó skšuśenje łužyskeje krajiny muzejow. Głownoamtski projektowy koordinator dej tam stawnje źěłaś a ten něntejšny zwězk muzejow na ceły serbski sedleński rum rozšyrjaś. Inwentar muzejow deje inwentarizěrowaś a z drugimi partnarjami rozmyslowaś, kak mógu z togo wěcej cyniś. Na kóńcu deje turistiske programy nastaś.

Ten fond za naměstne projekty wopśimjejo za Łužycu dogromady 80 milionow euro. Pśizwólili su nejpjerwjej 25 projektow. Wopśimjete su mjazy drugim pjenjeze za planowanja za wutwaŕ zeleznicoweje cery do Barlinja, wutwaŕ drogow za wandrowanje w Luboraskej góli, kólasaŕska droga k Liškojskemu jazoroju (nimski: Cottbuser Ostsee).

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś