Diese Seite drucken

Albin Moller njejo wótlekał swóju prědkstajonu cerkwinu wušynu kritizěrowaś

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 14. měrc 2019
Titelowy bok serbskich cerkwinych kniglickow Albina Mollera z lěta 1574. Original chowa se we Serbskem kulturnem archiwje w Budyšynje.

Albin Moller jo slěźarjam znaty ako teolog a wjelebocny wucony we casu humanizma. 118 pismow a knigłow jo pód jogo mjenim wózjawjonych, za wětšy part su to lětne kalendarje, źož Moller jo zwěsćelował astronomiske a astrologiske tšojenja. Wón jo źaržał kontakt k wuwołanym a sławnym wuconym swójogo casa. K tym samym stej słušałej astronom Johannes Keppler, we tom casu dwórski matematikaŕ na kejžorskem dwórje w Praze, a Leonhard Thurneysser, gójc na dwórje bramborskego kurwjercha Johanna Georga. Do serbskeje historije jo Moller nanimjer zapisany ako wudawaŕ prědnych serbskich śišćanych knigłow. Wót togo jo na sympoziumje wulicował historikaŕ dr. Pětš Šurman wót Serbskego instituta.

Moller jo se naroźił 1541 abo 1542 w Tšupcu ako syn jadnogo zastojnika tšupcańskego kněstwa. Lěc jogo mama a nan stej doma serbske powědałej, njejo wopokazane. Wěste jo jano, až niše a srědne kněske zastojniki w Łužycy su we tom casu cesto znali serbsku rěc. Nejskerjej jo Moller serbsku rěc wuknuł wót nejmłodšych lět pśez wobchadanje z wejsanarjami.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś